SPONSORAVTALER Slide

Mange idrettsutøvere nedlegger mange timer med trening hver dag året rundt for å forfølge drømmen om å bli best mulig i sin idrett. For de som når opp og hevder seg på internasjonalt plan og blir profilerte utøvere i media medfører dette økt interesse og henvendelser fra media og ikke minst sponsorer. Økt interesse og tilbud om samarbeidsavtaler er ofte blendende for mange utøvere som inngår avtaler uten et kritisk blikk med dollartegn i øynene.

En sponsoravtale skal i utgangspunktet ivareta ønskene fra på den ene siden den aktuelle sponsoren, og på den annen side utøveren. En sponsor vil utforme sponsoravtalen med tanke på å sikre størst mulig verdi for sin investering. Dette i form av en rekke spesifikke forpliktelser for utøveren, klausuler om bransjeeksklusivitet, rettigheter til profilering m.v. For en utøver står som oftest de økonomiske betingelsene i fokus og det er det lett å overse helheten i en sponsoravtale.

Når en skal inngå en sponsoravtale er det flere ting som er viktig å være oppmerksom på og som bør vurderes med et kritisk blikk før signering av avtalen.

Profil: Tenk gjennom hvilke verdier du som utøver ønsker å stå for. Undersøk innledningsvis hvilke verdier en potensiell samarbeidspartner representerer. Er dette verdier du som utøver ønsker å identifisere deg med og kan stå for?

Forpliktelser: Sponsoravtalen regulerer, ofte detaljert, hvilke forpliktelser som hviler på utøveren i form av deltakelse på arrangementer/events for sponsor og samarbeidspartnere, innspilling av reklamefilmer/fotoshoots m.v. Vurder totalbildet, særlig dersom du har flere sponsorer, og sørg for at forpliktelsene skal gjennomføres utenfor viktige konkurranse-/treningsperioder.

Avtalelengde: Vær kritisk til lengden på avtalen. Det kan ofte være fristene å inngå avtaler for lengre perioder for å sikre inntekt. Markedsverdien kan imidlertid endre seg i takt med bedrede prestasjoner. Sørg for reforhandlingsklausuler ved langvarige avtaler.

Bonus: Særlig ved lengre avtaler er det viktig å innta bestemmelser om bonuser ved resultat-/måloppnåelse.

Eksklusivitet: Mange sponsorer er opptatt av å sikre seg eksklusivitet. Dette skjer ofte i form av klausuler om bransjeeksklusivitet, bestemmelser om plassering av merke på profileringstøy m.v. Sørg for størst mulig grad av frihet til å kunne inngå avtaler med flere samarbeidspartnere.

Forvaltning av rettigheter: Rettigheten til eget navn og bilde er det helt sentrale elementet for en utøver å tilby en sponsor. En sponsor vil i størst mulig grad sikre seg retten til bruk av utøveren i markedsføring, også gjerne i en periode etter at sponsoratet er utløpt. Sørg derfor å ha kontroll over bruken av eget navn og bilde og at rettigheter til bruk og distribusjon av markedsføringsmateriell opphører ved avtalens utløp.

21 09 59 95

Spørsmål om idrettsjus? Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak.

Send oss en henvendelse

 

Verifisering