ADVOKATER SPESIALISERT INNEN IDRETTSJUS Slide

Juridisk bistand for idrettsutøvere, idrettslag, foreninger og klubber

Idrettsjus er ikke et særlig definert fagområde. Etter hvert som idretten har blitt mer kommersialisert og profesjonalisert har det utviklet seg et større behov for juridisk kompetanse på en rekke rettsområder med idretten som bakteppe.

Juridiske problemstillinger oppstår på en rekke områder innenfor idretten. Det kan være på foreningsnivå i forbindelse med spørsmål om styreansvar, rettigheter og plikter for foreningens medlemmer, foreningens ansvar overfor tredjemenn m.v. For enkeltaktører innen idretten kan tenkes problemstillinger knyttet til kontrakter, arbeidsrettslige spørsmål, dopingproblematikk m.v. hvor juridisk bistand ofte kan være avgjørende.

Utvalgte emner

Send oss en henvendelse

 

Verifisering

BLOGG – IDRETTSJUS.NO

apr 23

Uavhengige «privatlag» vs. NIFs barneidrettsbestemmelser

NIFs barneidrettsbestemmelser NIF har vedtatt egne barneidrettsbestemmelser som ble revidert på idrettstinget i 2015. Barneidrettsbestemmelsene trekker opp retningslinjer for når barn kan konkurrere. Barneidrettsbestemmelsene legger opp til en progresjon for å fremme utviklingsfokus fremfor resultatjag. Barneidrettsbestemmelsene punkt 2 a)-d) lyder: For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a) Barn kan delta... read more →
apr 05
aug 22

Johaug-saken: 18 måneder utestengelse

Idrettens voldgiftsrett, CAS, har besluttet å utestenge Therese Johaug i 18 måneder etter hennes brudd på dopingreglementet etter bruk av en ulovlig leppekrem. I en pressemelding publisert fra CAS i dag fremgår det at voldgiftsretten har vektlagt at Johaug ikke selv sjekket pakningen kremen kom i hvor det klart var angitt... read more →
jun 22

Doping: Travtrener utestengt i 15 år.

av Andreas Søreng Høiby Det Norske Travselskaps Domskomite avsa den 20.juni 2017 kjennelse hvor den franske travtreneren Fabrice Souloy ble dømt for overtredelse av dopingreglementet til Det Norske Travselskap til en utestengelse på 15 år. I tillegg ble han ilagt en bot på NOK 500 000,-. Souloy ble anmeldt av DNT... read more →
jun 16
jun 08

NIFs bestemmelser om barneidrett

av advokat Andreas Søreng Høiby Innledning Fra tid til annen trekkes debatten om barneidrett opp på dagsorden i ulike medier. Mange kjenner til begrepet, men ikke alle er kjent med hva som egentlig ligger i dette.  Idrettstinget vedtok på idrettstinget i 2007 egne "Bestemmelser om barneidrett" og bestemmelser om idrettens barnerettigheter. Førstnevnte ble revidert i på... read more →
mai 29

Barneidrett – elite versus bredde – Miniseminar 29.05.2017

Norsk idrettsjuridisk forening i samarbeid mede Juristforbundet setter viktig tema på dagsorden. Miniseminar om barneidrett arrangeres 29.05.2017. Se nærmere informasjon under. http://www.juristforbundet.no/Arrangementer-og-fag/Arrangement-Arkiv/2017/Barneidrett---hva-er-viktig/    
mar 21

Elverum håndball: Utvisningsbonanza i strid med idrettens «fair play»?

av adv.flm. Isabel Borgstrøm Under søndagens håndballkamp i Grundigligaen mellom Elverum og Lillestrøm pådro serieleder Elverum seg fire røde kort med vilje. Etter kampen innrømmet nemlig trener Michael Apelgren at de røde kortene var planlagt og del av en taktisk strategi. Taktikken bryter i utgangspunktet ikke med NHFs kampreglement. Det... read more →
mar 09

Temamøte om idrettens markeds- og medierettigheter

Norsk Idrettsjuridisk forening arrangerer seminarer med foredrag og diskusjoner, og fungerer som et bindeledd og nettverk for ulike aktører som til daglig jobber innenfor feltet idrettsjuss. Foreningen arrangerer temamøte omkring idrettens regulering av markeds- og medierettigheter. Temaet er særlig aktualisert i forbindelse med saken Henrik Kristoffersen har anlagt mot Norges Skiforbund... read more →
mar 07

FIS anker Johaugdommen

av advokat Andreas Søreng Høiby Det internasjonale skiforbundet (FIS) har besluttet å anke Johaugdommen inn for CAS (Court of Arbitration for Sport). FIS anser straffen for mild sett i lys av at det var en dopingadvarsel på preparatet og at dette var et nytt, ukjent preparat for Johaug som ble... read more →
mar 01

«Kampfiksingssaken»: Tre aktører domfelt i lagmannsretten

av Advokat Andreas Søreng Høiby Domfelt for kampfiksing Tre aktører i den såkalte kampfiksingssaken ble i Borgarting lagmannsrett funnet skyldig i grov korrupsjon, samt grovt bedrageri eller medvirkning til dette. 4 andre tiltalte ble frifunnet av lagmannsretten. To av disse var tidligere dømt i tingretten. Korrupsjon innebærer å motta eller... read more →
feb 10

Johaugsaken: 13 måneder – I tråd med idretten, på kant med almenheten?

av advokat Andreas Søreng Høiby Norges Idrettsforbunds domsutvalg har i sin avgjørelse av 10. februar 2017 besluttet å utestenge Johaug i 13 måneder. Utestengelsen får virkning fra tidspunktet for ilagt suspensjon 18. september 2016. Domsutvalget har lagt Johaugs forklaring om hendelsesforløpet til grunn for sin avgjørelse. Dommerne konkluderer med at... read more →
feb 09

Doping: Doping er straffbart!

Som de fleste er klar over medfører det brudd på idrettens regelverk å benytte preparater som er oppført på dopinglista. Det er viktig å være klar over at det også i den alminnelige straffeloven er bestemmelser som forbyr ulike befatning med dopingmidler. Straffeloven § 234 omhandler forbud mot dopingovertredelser. Av... read more →
feb 06
jan 26
jan 17

Velkommen til idrettsjus.no!

  Idrettsjus.no er et nettsted der man vil finne informasjon om generelle temaer i skjæringspunktet mellom idrett og jus. I tillegg er ambisjonen å publisere artikler og kommentarer knyttet til aktuelle temaer på idrettsjussens område. Menneskene bak idrettsjus.no er advokater med solid erfaring knyttet til rådgivning og tvisteløsning både for... read more →

ADVOKATENE

Andreas Søreng Høiby

+47 416 55 785 | ash@avco.no

Andreas Søreng Høiby begynte som advokatfullmektig hos Aurlien Vordahl & Co vinteren 2012. Han fikk advokatbevilling i mars 2014.

Høiby bistår flere idrettsutøvere med rådgivning på en rekke områder bl. a. i forbindelse med kontraktsforhandlinger o.s.v. Han har også flere styreverv bak seg innenfor idretten.

Nils Jørgen Vordahl

+47 471 77 777 | njv@avco.no

Vordahl arbeider primært med alminnelig forretningsjus, kontraktsrett, fast eiendom, konkurs/insolvens, pengekravsrett og selskapsrett. Han er juridisk rådgiver for flere bedrifter og selskaper og har solid erfaring i tvisteløsning og prosedyre innenfor sine fagfelt.

Vordahl tar også saker innenfor økonomisk kriminalitet.

Isabel Borgstrøm Tangen

Advokatfullmektig